Budući događaji, Vijesti iz PBK

Konkurs za upis učenika u I razred u školskoj 2023/2024. godini

Konkurs za upis učenika u I razred u školskoj 2023/2024. godine.

Prvi upisni rok za školsku 2023/2024. godinu počinje 20.6.2023. godine i traje do 26.6.2023. godine.
„Perzijsko-bosanski koledž sa internatom“ u školsku 2023/2024. godine upisuje 2 odjeljenja po 24 učenika.
I odjeljenje kombinovano od smjera za informacione tehnologije i matematičko-informatičkog smjera
II odjeljenje kombinovano od jezičkog smjera i prirodnog smjera
Dokumentacija potrebna za upis u prvi razred „Perzijsko-bosanskog koledža sa internatom“ u školsku
2023/2024. godinu:

  • Prijava za upis (štampa se iz Informacionog sistema EMIS na osnovu konačne rang liste)
  • Izvod iz matične knjige rođenih (original ili ovjerena kopija);
  • Svjedodžba o završenom IX razredu – orginal
  • Uvjerenje o uspjehu učenika u VI, VII i VIII razredu osnovne škole – original
  • Uvjerenje o rezultatima postignutim na eksternoj maturi –orginal
  • Potvrda o ostvarenim dodatnim bodova na prijemnom ispitu u „Perzijsko-bosasnkom koledžu sa internatom“
  • Druga dokumentacija relevantna za utvrđivanje broja bodova prema kriterijumu iz Konkursa.

Dokumentacija se predaje od 26.6.2023. godine do 30.6.2023. godine od 09:00 do 13:00h sekretaru Koledža.
Učenici koji žele upisati „Perzijsko-bosanski koledž sa internatom“ dužni su on-line aplicirati za upis u
periodu od 20.6.2023. do 26.6.2023. putem EMISA.

Za preuzimanje datoteke kliknite na link:

Konkurs

Back to list

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *