O nama

Osnovna škola „Đulistan” je osnovana 2001. godine kada je i registrovana kao osmogodišnja osnovna škola u Kantonu Sarajevo, općina Ilijaš. Upisana je u Registar osnovnih škola Kantona Sarajevo pod rednim brojem 66. na strani 66. Škola se nalazi u Lješevu, divnom mjestu u pitomoj dolini na putu između Ilijaša i Visokog. Nastavni sadržaji realiziraju se u skladu sa Nastavnim planom i programom Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo.

OŠ “Đulistan” je počela s radom u septembru 2001. Rad se u početku odvijao u vrlo skromnim uvjetima, u samo jednoj učionici. Vrlo brzo je izgrađen savremeni školski objekt koji je u skladu sa savremenim pedagoškim standardima. Osim učionica za odvijanje redovne nastave, u okviru Škole se nalazi veći broj specijaliziranih kabineta. Danas, u skladu sa tendencijama ostvarivanja informatičkog društva i podizanja informatičke pismenosti, osim informatičkog kabineta u kojem se nalazi 15 računara, svaka učionica je opremljena potpunom računarskom konfiguracijom i internet vezom. Za realizaciju nastave Tjelesnog i zdravstvenog odgoja koristi se sportska dvorana u sastavu Kampusa PBK.

Nastava se do školske 2004/05. godine odvijala isključivo po osmogodišnjem sistemu obrazovanja. Tada je upisana prva generacija učenika po devetogodišnjem sistemu obrazovanja. Školske 2012/13. godine školovanje je završila posljednja generacija učenika koji su nastavu pohađali po osmogodišnjem sistemu obrazovanja. Danas se nastava odvija isključivo po devetogodišnjem sistemu.

Start typing to see posts you are looking for.