Vijesti iz Đulistana

KONKURS ZA UPIS UČENIKA U PRVI RAZRED OSNOVNE ŠKOLE

Datum: 4.1.2024. godine
Broj: 04-05/24

 

Na osnovu člana 57. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju (Službene novine Kantona Sarajevo, broj: 23/17, 33/17, 30/19, 34/20 i 33/21 ) i člana 51. Pravila Osnovne škole „Đulistan“, Odluke Školskog odbora broj:01-1-02-ŠO/24, direktor objavljuje:

                                                                                 K O N K U R S

 ZA UPIS DJECE U PRVI RAZRED OSNOVNE ŠKOLE „ĐULISTAN“ U ŠKOLSKOJ 2024/2025. GODINI

 

Upis djece u I razred počinje u mjesecu FEBRUARU od 01.02.2024. godine i traje do 29.02.2024. godine.

U izuzetnim opravdanim slučajevima upis djece će se obaviti i u mjesecu augustu.

Školskim obveznikom redovne Osnovne škole, shodno članu 55. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 23/17,  33/17, 30/19, 34/20 i 33/21), smatra se dijete koje će do 1. marta tekuće godine navršiti 5 i po godina života. U školu se mogu upisati djeca mlađa od utvrđene starosne dobi ako to traže pismenim zahtjevom roditelji/staratelji i ako škola, nakon što razmotri preporuke Komisije za upis učenika u prvi razred, bude sigurna da je to u najboljem interesu djeteta.

Upis djeteta mlađeg od utvrđene starosne dobi može se izvršiti samo ako dijete do kraja kalendarske godine puni 6 (šest) godina života.

Za upis djece u prvi razred školske 2024/2025. godine potrebno je da roditelj/staratelj popuni  obrazac „Prijava za upis djeteta u prvi razred Osnovne škole za školsku 2024/2025. godinu“ te popunjeni obrazac dostavi na e-mail:os_djulistan@yahoo.com ili putem pošte na adresu OŠ „Đulistan“ Lješevo bb, 71387 Podlugovi-Ilijaš.

 

Dokumentacija potrebna za upis učenika u I razred:

-Izvod iz matične knjige rođenih/original ili ovjerena kopija,

-Ljekarsko uvjerenje o psihofizičkom stanju djeteta za upis u školu i zdravstvenom statusu s opisom teškoće,

-Uvjerenje o pohađanju obaveznog predškolskog programa za djecu u godini pred polazak u školu koju izdaje predškolska ustanova,

-CIPS prijava boravka.

 

 O terminima dostavljanja navedene dokumentacije i testiranja roditelji/staratelji djece će biti blagovremeno obavješteni.

Sve dodatne informacije možete dobiti na kontakt telefon: 033 403 321 ili na e-mail škole os_djulistan@yahoo.com

OBRAZAC-ZA-UPIS-U-PRVI-2024.

Back to list

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *