اخبار کالج شبانه روزی

Vijesti iz PBK

Terenska Nastava: Jajce -Banja Luka – Tešanj

Učenici „Perzijsko-bosankog koledža sa internatom“ u sklopu terenske nastave 27.5.2022. godine posjetili su Jajce, Banja Luku i Tešanj. Kao i

Vijesti iz PBK

5. Oktobar – Dan Učitelja

Učenici “Perzijsko-bosanskog koledža sa internatom” su kao i prethodnih godina 5.oktobar obilježili na poseban način i pokazali koliko imaju razvijenu

Vijesti iz PBK

UČITELJ KAO TEMELJ DRUŠTVA

Perzijsko-bosanski koledž sa internatom je ove godine na poseban način obilježio 5. oktobar – Dan učitelja. Dana 8.10. u prostorijama

برای دیدن نوشته هایی که دنبال آن هستید تایپ کنید.