آشنایی کوتاه

کالج شبانه روزی فارسی-بوسنیایی در سال 1999 تأسیس شد و به عنوان یک مدرسه ی متوسطه – نوع عمومی در ایالت سارایوو، شهرداری ایلیاش به ثبت رسید. این مدرسه در فهرست مدارس متوسطه ایالت سارایوو با شماره ی 38 در صفحه ی 38 ثبت شده است. این مدرسه در لیشوو، مکانی فوق العاده، در دره ای آرام و در جاده ی بین لیشوو و ویسوکو واقع شده است. محتوای آموزشی مطابق با برنامه درسی و برنامه وزارت آموزش، علوم و جوانان ایالت سارایوو اجرا می شود.

Vijesti iz PBK

Terenska Nastava: Jajce -Banja Luka – Tešanj

Učenici „Perzijsko-bosankog koledža sa internatom“ u sklopu terenske nastave 27.5.2022. godine posjetili su Jajce, Banja Luku i Tešanj. Kao i

Vijesti iz PBK

5. Oktobar – Dan Učitelja

Učenici “Perzijsko-bosanskog koledža sa internatom” su kao i prethodnih godina 5.oktobar obilježili na poseban način i pokazali koliko imaju razvijenu

مراکز زیرمجموعه

برای دیدن نوشته هایی که دنبال آن هستید تایپ کنید.