آشنایی کوتاه

مجموعه ی “کالج شبانه روزی فارسی-بوسنیایی” در لیشوو و شهر ایلیاش واقع شده است. در این مجموعه سه بخش اصلی وجود دارد: پیش دبستانی «بهار»، دبستان «گلستان» و دبیرستان «فارسی-بوسنیایی». ساعات فعالیت مجموعه از ۸ صبح تا ۴ بعد از ظهر میباشد و دانش آموزان دبیرستان میتوانند پس از اتمام کلاسها از خوابگاه شبانه روزی مجتمع استفاده کنند.

مراکز زیرمجموعه

Vijesti iz PBK

Terenska Nastava: Jajce -Banja Luka – Tešanj

Učenici „Perzijsko-bosankog koledža sa internatom“ u sklopu terenske nastave 27.5.2022. godine posjetili su Jajce, Banja Luku i Tešanj. Kao i

Vijesti iz PBK

5. Oktobar – Dan Učitelja

Učenici “Perzijsko-bosanskog koledža sa internatom” su kao i prethodnih godina 5.oktobar obilježili na poseban način i pokazali koliko imaju razvijenu

Budući događaji

DAN MAJKI

Dan majki je projekt kojim uprava Kampusa PBK ukazuje na vrijednost i položaj žene u društvu. Datum koji je odabran

Budući događaji

SEDMICA POSLANIKA

Sedmica Poslanika je projekt koji se realizira povodom dana rođenja posljednjeg Božijeg Poslanika Muhammeda a.s. Ovaj projekt je vezan za