آشنایی کوتاه

مدرسه ابتدایی “گلستان” در سال 2001 تأسیس و به عنوان یک مدرسه ی ابتدایی هشت ساله در ایالت سارایوو، شهرداری ایلیاش ثبت شد. این مدرسه در فهرست مدارس ابتدایی ایالت سارایوو با شماره سریال 66 در صفحه 66 ثبت شده است. این مدرسه در لیشوو، مکانی فوق العاده در دره ای آرام و در جاده ی بین ایلیاش و ویسوکو واقع شده است. محتوای آموزشی مطابق با برنامه ی درسی وزارت آموزش، علوم و جوانان ایالت سارایوو اجرا می شود.

مراکز زیرمجموعه

برای دیدن نوشته هایی که دنبال آن هستید تایپ کنید.