PBK O Nama

Perzijsko-bosanski koledž sa internatom je osnovan 1999. godine kada je i registrovan kao srednja škola – gimnazija općeg tipa u Kantonu Sarajevo, općina Ilijaš. Upisana je u Registar srednjih škola Kantona Sarajevo pod rednim brojem 38. na strani 38. Škola se nalazi u Lješevu, divnom mjestu u pitomoj dolini na putu između Ilijaša i Visokog. Nastavni sadržaji realiziraju se u skladu sa Nastavnim planom i programom Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo.

     Perzijsko-bosanski koledž sa internatom je počeo s radom u septembru 1999. Od početka djelovanja nastava se izvodila u školskom objektu koji je u skladu sa savremenim pedagoškim standardima. Osim učionica za odvijanje redovne nastave, u okviru Koledža se nalazi veći broj specijaliziranih kabineta. Za realizaciju nastave Tjelesnog i zdravstvenog odgoja koristi se sportska dvorana u sastavu Kampusa PBK.

Start typing to see posts you are looking for.