آشنایی کوتاه

پیش دبستانی «بهار» به تربیت، آموزش، مراقبت و نگهداری از کودکان، از سال اول زندگی تا شروع رفتن به مدرسه، می پردازد. این بخش در سال 2001 تاسیس شد.
هدف اصلی پیش دبستانی «بهار» این است که از طریق انجام فعالیت ها و برنامه های متنوع، کودکی سالم، با نشاط و با رشد مطلوب جسمی، فکری، اجتماعی و عاطفی بالا تربیت کند.
وظیفه ی کلی پیش دبستانی «بهار» اجرای هر چه بیشتر محتوای برنامه آموزشی پیش بینی شده در قانون آموزش پیش دبستانی، برای تأمین خواسته های والدین و بهبود هر نوع همکاری با جامعه است.
تاکید بر معیارهای مذهبی و فرهنگی بوسنیایی از وظایف مهمی است که در تمامی فعالیت های این مجموعه در نظر گرفته شده است. بزرگترین خوشحالی ما دیدن کودکانی است شاد، راضی و سالم – به همین دلیل، در پیش دبستانی “بهار”، کودکان همیشه در اولویت اول قرار دارند.

Vijesti iz Behara

Pačići.

Vijesti iz Behara

Druženje

مراکز دیگر

برای دیدن نوشته هایی که دنبال آن هستید تایپ کنید.