ŠKOLSKI ODBOR

Članovi Školskog odbora u školskoj 2020/21. godini

  • Nermin Hodžić, predsjednik
  • Adha Masnopita, član – predstavnik Općine Ilijaš
  • Amjad Javdan, član – predstavnik roditelja
  • Hamit Sezer, član – predstavnik uposlenika

UPRAVA

Uprava Škole u školskoj 2020/21. godini

  • Haris Alihodžić, direktor
  • Ilhana Hadžiosmanović, pedagogica
  • Mohamed Jafer Zarean, osnivač
  • Adila Mahmutović, sekretar
  • Senida Gazdić, bibliotekarka
  • Salko Ćato, računovođa

UPIS I ORGANIZACIJA BORAVKA

Upis

Upis u Perzijsko-bosanski koledž sa internatom se vrši po osnovu konkursa za upis učenika u prvi razred, te po osnovu zahtjeva za prepis za učenike starijih razreda.

Organizacija boravka

Nastavni proces u Perzijsko-bosanskom koledžu sa internatom je organiziran na principu internata i poluinternata. Nastavni dan u Perzijsko-bosanskom koledžu sa internatom traje u periodu od 08:00 do 16:00 sati, pri čemu prvi čas počinje u 08:00, a posljednji završava u 15:40 sati. Period od 15:40 do 16:00 sati je, za učenike koji koriste opciju poluinternata, predviđen za smještaj u školske autobuse.

Okvirna organizacija poluinternata

Nastavni dan je podijeljen u 4 osnovna dijela.
Prvi dio traje u periodu od 08:00 do 13:10. U ovom periodu se održava 6 časova. Za vrijeme velikog odmora učenici imaju obezbijeđen doručak.
Drugi dio traje u periodu od 13:10 do 14:05. U ovom periodu učenici imaju dnevni odmor tokom kojeg je, pored odmora, previđeno obavljanje namaza i ručka.
Treći dio traje u periodu od 14:05 do 14:50. U navedenom periodu održava se 1 čas.
Četvrti dio traje od 14:50 i u ovom periodu učenici su na sekcijama.

Okvirna organizacija internata

Učenici koji koriste opciju internata, po završetku nastavnog dana, osim slobodnih aktivnosti imaju termine za korepeticiju. Večera za ove učenike se organizira u 19:00 sati. Brigu o učenicima na internatu vode odgajatelji. S obzirom na fizičku odvojenost muškog i ženskog internata, aktivnostima u popodnevnom i večernjem periodu koordiniraju nadležni odgajatelji.

 

 

NASTAVNI PROCES

Nastavni proces u Perzijsko-bosanskom koledžu se odvija po Nastavnom planu i programu (NPP) propisanom od strane Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo. Osim realizacije redovne nastave u okviru Koledža se realizira i niz vannastavnih aktivnosti (VNA).
Pored predmeta iz redovnog nastavnog plana i programa, učenici imaju mogućnost pohađati neke od velikog broja sekcija. Sekcije su razvrstane u sljedeće grupe: kulturno-umjetničke, znanstveno-tehničke i sportske.

Spisak predmeta po razredima

PRVI RAZRED DRUGI RAZRED
Bosanski/hrvatski/srpski jezik i književnost
Perzijski jezik
Engleski jezik
Historija/Povijest
Geografija/Zemljopis
Matematika
Fizika
Hemija/Kemija
Biologija
Informatika
Likovna kultura
Sport
Vjeronauka
Bosanski/hrvatski/srpski jezik i književnost
Perzijski jezik
Engleski jezik
Historija/Povijest
Geografija/Zemljopis
Matematika
Fizika
Hemija/Kemija
Biologija
Informatika
Likovna kultura
Sport
Vjeronauka
JEZIČKO IZBORNO PODRUČJE
TREĆI RAZRED  ČETVRTI RAZRED
Bosanski/hrvatski/srpski jezik i književnost
Perzijski jezik
Engleski jezik
Arapski jezik
Latinski jezik
Sociologija
Psihologija
Obrazovanje za demokratiju i ljudska prava
Matematika
Sport
Vjeronauka
Bosanski/hrvatski/srpski jezik i književnost
Perzijski jezik
Engleski jezik
Arapski jezik
Latinski jezik
Historija/Povijest
Filozofija sa logikom
Matematika
Sport
Vjeronauka
DRUŠTVENO IZBORNO PODRUČJE
TREĆI RAZRED ČETVRTI RAZRED
Bosanski/hrvatski/srpski jezik i književnost
Perzijski jezik
Engleski jezik
Latinski jezik
Historija/Povijest
Geografija/Zemljopis
Sociologija
Psihologija
Obrazovanje za demokratiju i ljudska prava
Matematika
Sport
Vjeronauka

Bosanski/hrvatski/srpski jezik i književnost
Perzijski jezik
Engleski jezik
Latinski jezik
Historija/Povijest
Geografija/Zemljopis
Sociologija
Filozofija sa logikom
Matematika
Sport
Vjeronauka

PRIRODNO IZBORNO PODRUČJE
TREĆI RAZRED ČETVRTI RAZRED
Bosanski/hrvatski/srpski jezik i književnost
Perzijski jezik
Engleski jezik
Latinski jezik
Sociologija
Psihologija
Obrazovanje za demokratiju i ljudska prava
Matematika
Fizika
Hemija/Kemija
Biologija
Sport
Vjeronauka
Bosanski/hrvatski/srpski jezik i književnost
Perzijski jezik
Engleski jezik
Latinski jezik
Sociologija
Filozofija sa logikom
Matematika
Fizika
Hemija/Kemija
Biologija
Sport
Vjeronauka
MATEMATIČKO-INFORMATIČKO IZBORNO PODRUČJE
TREĆI RAZRED ČETVRTI RAZRED
Bosanski/hrvatski/srpski jezik i književnost
Perzijski jezik
Engleski jezik
Latinski jezik
Sociologija
Psihologija
Obrazovanje za demokratiju i ljudska prava
Matematika
Fizika
Informatika
Sport
Vjeronauka
Bosanski/hrvatski/srpski jezik i književnost
Perzijski jezik
Engleski jezik
Latinski jezik
Filozofija sa logikom
Matematika
Fizika
Informatika
Nacrtna geometrija
Sport
Vjeronauka
PEDAGOŠKO-PSIHOLOŠKO IZBORNO PODRUČJE
TREĆI RAZRED ČETVRTI RAZRED
Bosanski/hrvatski/srpski jezik i književnost
Perzijski jezik
Engleski jezik
Latinski jezik
Sociologija
Psihologija
Pedagogija
Obrazovanje za demokratiju i ljudska prava
Matematika
Muzička kultura
Likovna kultura
Sport
Vjeronauka
Bosanski/hrvatski/srpski jezik i književnost
Perzijski jezik
Engleski jezik
Latinski jezik
Psihologija
Pedagogija
Filozofija sa logikom
Matematika
Muzička kultura
Likovna kultura
Sport
Vjeronauka
SMJER ZA INFORMACIONE TEHNOLOGIJE
STUČNI PREDMETI   Programiranje
Baze podataka 
Matematske osnove računarskih nauka
Napredna primijenjena informatika
Web programiranje
Softver inženjering
Razvoj mobilnih aplikacija

 

RAZREDNICI

Razrednici u školskoj 2020/21. godini

Ia   IIa  
Ilhana Hadžiosmanović, profesorica pedagogije Amina Kardaš, profesorica engleskog jezika
IIIa   IVa  
Haris Alihodžić, profesor arapskog jezika i književnosti i profesor perzijskog jezika Senida Gazdić, profesorica bosanskog jezika i književnosti

 

PROFESORI

Profesori u školskoj 2020/21. godini.

Aktiv društvenih nauka
Emira Džafić, profesor demokratije i ljudskih prava i profesor sociologije Semin Mamela, profesor historije
Amar Muratović, profesor tjelesnog i zdravstvenog odgoja Sabahudina Mahmutović, profesor tjelesnog i zdravstvenog odgoja
Ilma Džafić, profesor likovne kulture Alma Zahirović, profesor geografije
Uzeir Alispahić, profesor filozofije Adha Begić, profesor islamske vjeronauke
Aktiv prirodnih nauka
Sena Alić, profesor fizike Emin Bašić, profesor informatike
Zuhra Hadžalić, profesor matematike i nacrtne geometrije Naida Šehagić, profesor hemije
Alma Juko-Mostić, profesor biologije Samija Gurdić-Gradišić, profesor psihologije
Ilhana Hadžiosmanović, profesor pedagogije    
Jezički aktiv
Mohammed Jafer Zarean, profesor perzijskog jezika Amina Kardaš, profesor engleskog jezika
Senida Gazdić, profesor bosanskog, hrvatskog i sprskog jezika i književnosti Semin Mamela, profesor latinskog jezika

 

DOKUMENTACIJA ZA PREUZIMANJE

bhs_jezik_i_knjizevnost_-_katalog
برای دیدن نوشته هایی که دنبال آن هستید تایپ کنید.